VSO 3467730
                                                  SO 328 13 33

Don Bosco SO - VSO

Studiedagen op 22-10-2018 en 06-12-2018! Download: Info studiedagen
Deze website wordt binnenkort aangepast aan de CSN-stijl en bijgewerkt voor schooljaar 2018-2019!
ml nieuw

Don Bosco SO/VSO

Locatie SO (kleuters): Rijksweg 70 | 6228 XZ Maastricht | 043 820 0625
Locatie SO: Porseleinstraat 14 | 6216 BP Maastricht | 043 328 1333
Locatie VSO: Frans van de Laarplein 3 | 6217 NH | 043 346 7730

Beide afdelingen - SO en VSO - zijn onderdeel van CSN (Campus Special Needs, Leren voor de toekomst). Het Speciaal Onderwijs in Maastricht zal met het oog op de toekomst en de ontwikkelingen binnen het Passend Onderwijs ondergebracht worden binnen CSN.

Een school met een eigen gezicht binnen en buiten onze omgeving. Een school, waar plaats en ruimte is voor alle gezinden. Een school, waar leerkrachten, leerlingen en ouders positief met elkaar om gaan. Een school, die kennis bij brengt en die de emotionele en creatieve kan ten van de leerlingen zo breed mogelijk ontwikkelt. Een school, waar structureel rekening gehouden wordt met de verschillen, die er tussen leerlingen zijn. Een veilige omgeving voor leerlingen, leerkrachten en ouders.

De school biedt daartoe:

Enthousiaste leerkrachten. Deskundige onderwijsondersteunende diensten. Onderwijsleerpakketten en leer middelen, die steeds worden aangepast. Heldere leerstoflijnen, waarbij de opbrengsten regelmatig worden gemeten door middel van toetsen en/of observaties. De mogelijkheid om een AKA, VMBO- Basis, VMBO- Kader en VMBO- TL diploma te behalen. Een gedegen veiligheidsbeleid.

Wij willen dat uw kind:

Gebruik kan maken van de vaardigheden lezen, schrijven, rekenen, taal. Indien mogelijk, terug kan schakelen naar het regulier onderwijs. Kennis heeft van de wereld om zich heen. Zich creatief kan uitdrukken. Deel kan nemen aan het menselijk verkeer en kan omgaan met de eigen emoties en die van anderen. In het bezit is van een diploma op MBO Niveau 1, VMBO-Basis, VMBO- Kader en VMBO-TL niveau. Voldoende theoretische kennis en sociaal emotionele vaardigheden bezit om te schakelen naar het reguliere onderwijs. Via stage doorgeleid kan worden naar werk of beschermde werkplek.

Laatste nieuws

MosaLira

mosalira

Social Media

Volg ons ook via onze diverse Social Media kanalen

Snelkoppelingen